Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

uprawnienia budowlane a zamówienia publiczne

Uprawnienia budowlane w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i prace projektowe

System zamówień publicznych na rynku budowlanym musi współpracować, i to harmonijnie, z systemem uprawnień budowlanych.
Pomimo tego, że system zamówień publicznych ma już w Polsce dość długą historię, a problematyka uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest dość dobrze opanowana przez osoby nią zainteresowane, na styku pomiędzy tymi dwoma systemami wciąż dochodzi do iskrzenia.

Rodzaje uprawnień w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i prace projektowe.
Stosując procedury udzielania zamówień publicznych przewidziane ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający ma prawo żądać od wykonawców wykazania się, iż dysponują oni dwojakiego rodzaju uprawnieniami, a mianowicie:
a) uprawnieniami do prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej oraz
b) uprawnieniami do wykonywania określonych czynności zawodowych przez osoby, którymi wykonawca dysponuje a które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu danego zamówienia.

całość w formie PDF – pobierz