Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Instalacje i sieci wodociągowe


Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności lub zakłady produkcyjne.Wyróżniamy dwa rodzaje układów sieci wodociągowych: układ otwarty i układ zamknięty. Różnią się one tym, iż układ otwarty nie zapewnia równomiernego rozprowadzenia ciśnień natomiast układ zamknięty zabezpiecza i zapewnia dostawę wody w razie dostawy wody w razie awarii przewodu głównego.