Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

prace kontrolno – pomiarowe E i D

Artykuł w formie PDF nosi tytuł “W SPRAWIE PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH”.
Zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące prac kontrolno-pomiarowych:
1. Czy po wykonaniu pomiarów protokół z ich przeprowadzenia muszą podpisać dwie osoby, czy wystarczy podpis jednej osoby mającej odpowiednie uprawnienia?
2. Czy do dokonywania prac kontrolno-pomiarowych jest wymagane posiadanie grupy „D” z pomiarami, czy też wystarczające jest świadectwo „E” z pomiarami?
3. Czy częstość wykonywania pomiarów jest ujęta w jakichkolwiek aktach prawnych, czy też
uzależniona jest od uznania osoby przeprowadzającej pomiary?
4. Czy są znormalizowane wzory druków protokółów, czy też istnieje dowolność druków?

CAŁOŚĆ w PDF można pobrać KLIKNIJ TUTAJ

Artykuł pochodzi ze strony internetowej: http://www.edwardmusial.info/