Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Inżynieria ruchu – organizacja ruchu

Inżynieria ruchu:

Wykonujemy projekty stałej i czasowej organizacji ruchu dla potrzeb m.in:

  • wykonania projektów czasowej zmiany organizacji ruchu (dotyczące np. budowy i remontu sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów, sieci cieplnych, energetycznych, teletechnicznych oraz ich przyłączy, budowy wjazdów, rusztowań, remontów dróg, imprez masowych, ogródków sezonowych itp.)
  • wykonania projektów stałej, docelowej zmiany organizacji ruchu (np. na nowo powstałych osiedlach, miejsca parkingowe, zakazy zatrzymywania)
  • kompleksowa obsługa w zakresie niezbędnych uzgodnień i opinii w stosownych instytucjach (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarząd Dróg Powiatu, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Sekcja Ruchu Drogowego Policji, Wojewódzka Komenda Policji, Zarząd Dróg Powiatowych)