Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Zlecenie wykonania projektu zjazdu

W celu zlecenia wykonania projektu zjazdu potrzebne są następujące dokumenty:

Dla budowy zjazdu:

  1. Decyzja właściwego organu zarządzającego nieruchomością (np. Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Gminy)
  2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500
  3. Decyzja o warunkach zabudowy
  4. Wypis z rejestru gruntów dla działki drogowej i nieruchomości na której planuje się budowę zjazdu

Dla przebudowy zjazdu:

  1. Decyzja właściwego organu zarządzającego nieruchomością (np. Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Gminy)
  2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa (preferowana skala 1:500)