Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Instalacje ciepłej wody użytkowej

Zanim państwo wybiorą źródło ciepła do instalacji c.o powinniście zdecydować w jaki sposób ma być podgrzewana woda użytkowa w państwa domu. Zadaniem takiej instalacji ciepłej wody użytkowej jest przygotowanie wody podgrzanej ( ciepłej), a następnie doprowadzenie do punktów czerpalnych w odpowiedniej ilości, ciśnieniu i temperaturze. Jednym z ostatnich warunków prawidłowej instalacji jest zastosowanie odpowiedniego układu jej cyrkulacji między miejscem podgrzewania a punktami poboru.

Jeśli instalacja ciepłej wody nie jest wyposażona w cyrkulację, wówczas zalegająca w przewodach woda ulega wyraźnemu schłodzeniu. W takim przypadku nie ma możliwości jej ponownego podgrzania. W efekcie temperatura wody w punkcie czerpalnym jest niższa od wymaganej przynajmniej do momentu jej spuszczenia przez punkty.