Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

kiedy pozwolenie a kiedy zgłoszenie?

Zobacz jakie prace budowlane i remontowe wymagają pozwolenia na budowę, a jakie wystarczy jedynie zgłosić we właściwym urzędzie.

Budowę można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że chodzi o obiekty budowlane lub roboty, które w Prawie budowlanym zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia. Wtedy zazwyczaj jest potrzebne zgłoszenie, które jednak nie wymaga tak wielu dodatkowych dokumentów.

Budowa domu – pozwolenie*

Budowa garażu – pozwolenie*

Budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) – Zgłoszenie – jeżeli powierzchnia zabudowy nie przekracza 25 m2 i będą tylko 2 obiekty na każde 500 m2 działki

Rozbiórka budynków i budowli – Zgłoszenie – jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską – jego wysokość jest poniżej 8 m, a odległość od granicy jest nie mniejsza niż połowa wysokości lub jeśli na budowę takiego obiektu nie trzeba pozwolenia

Budowa śmietnika – Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia (jako obiekt małej architektury w miejscach niepublicznych)

Budowa szamba – Pozwolenie*

Budowa oczyszczalni ścieków – Zgłoszenie – jeśli wydajność nie przekracza 7,5 m3 na dobę

Budowa studni – Zgłoszenie- Uwaga! Jeżeli studnia ma zasilać obiekt usługowy lub produkcyjny, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne

Obiekt tymczasowy niepołączony trwale z gruntem – Zgłoszenie- Uwaga!Obiekt musi być rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy

Obiekt stanowiący zaplecze budowy – Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia

Dobudowa tarasu, ganku, werandy, ogrodu zimowego – Pozwolenie*

Budowa przyłączy – Zgłoszenie- Uwaga! Trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji

Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej – Zgłoszenie – tylko ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych lub ogrodzenia wyższe niż 2,2 m; pozostałych nie trzeba nawet zgłaszać

Budowa zjazdu z drogi na działkę – Pozwolenie*- Uwaga! Jeśli jest to zjazd z drogi publicznej, dodatkowo konieczna zgoda zarządcy drogi

Budowa parkingu na samochody osobowe do 10 stanowisk – Zgłoszenie

Przydomowy basen lub oczko wodne – Zgłoszenie – jeśli powierzchnia nie przekracza 30 m2

Remont dachu – Pozwolenie* – jeżeli dotyczy konstrukcji dachu, np. budowa lukarny, montaż okien dachowych- Zgłoszenie – jeśli dotyczy tylko wymiany pokrycia dachu

Wybicie nowego otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie zewnętrznej – Pozwolenie

Likwidacja otworu okiennego – Zgłoszenie

Budowa nowych schodów zewnętrznych – Pozwolenie*

Ocieplenie budynku na zewnątrz – Pozwolenie – jeżeli budynek jest wyższy niż 12 m – Zgłoszenie – jeśli budynek ma do 12 m

Otynkowanie budynku na zewnątrz – Zgłoszenie

Naprawa i malowanie elewacji – Zgłoszenie

Budowa komina zewnętrznego – Pozwolenie*

Wymiana instalacji c.o. – Zgłoszenie

Wymiana instalacji elektrycznej – Zgłoszenie

Wymiana instalacji gazu ziemnego – Zgłoszenie

Montaż instalacji gazu płynnego i zbiornika o pojemności do 7 m3 – Zgłoszenie – Uwaga! Dodatkowo projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej – Zgłoszenie

Wymiana grzejników – Zgłoszenie

Remont kotłowni (np. wymiana kotła węglowego na gazowy) – Zgłoszenie

* gdy nie ma planu miejscowego, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy.

*tekst: “Murator” – J.Nowacka