Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Oferta

Oferujemy Państwu zarówno doraźne działania konsultingowe, jak również strategiczne, pełne projekty. Branże jakimi się zajmujemy to: budownictwo, energetyka, internet. Specyfika naszej pracy zbudowana jest na teorii bauhausu – form follows function (forma pochodzi od funkcji). Nie istnieje udana “kreacja” bez solidnych podstaw analitycznych.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, wybierając poszczególne zakładki.

form follows function

Oferta Biura Projektów GEP

Architektura | Budownictwo | Instalacje Budowlane

1. Instalacje, przyłącza, sieci (branża sanitarna i HVAC-R)

A. Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne:

instalacje wodociągowe
instalacje kanalizacyjne
instalacje centralnego ogrzewania
wentylacja
– klimatyzacja
instalacje gazowe
– kotłownie
węzły cieplne
– instalacje hydrantowe
– instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczy, instalacje zalewowe, gazowe instalacje gaśnicze
– instalacje ciepła technologicznego/chłodu
– pompownie wodociągowe, hydrantowe, tryskaczowe
– instalacje i systemy przeciwpożarowe: systemy sygnalizacji pożaru SAP, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, systemy oddymiania SO, systemy zamknięć ogniowych, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, systemy gaszenia mgłą wodną i gazami inerntnymi, systemy detekcji gazów w kotłownich, garażach podziemnych

B. Sieci i przyłącza:

– sieci i przyłącza wodociągowe
– sieci i przyłącza kanalizacyjne
– sieci i przyłącza gazowe
– sieci i przyłącza cieplne

2. Instalacje, przyłącza (branża elektryczna)

instalacje elektryczne (wewnętrzne, zewnętrzne i odgromowe)
– wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)
– instalacje inteligentnego budynku (np. oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, nawodnienie ogrodu, rolety, bramy)
– sieci LAN
– pomiary elektryczne
– instalacje niskoprądowe
– systemy alarmowe System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
– kontrola dostepu (KD) i czasu pracy oraz systemy kontroli wartowników
– telewizja przemysłowa CCTV, monitoring
– telefony
– wideodomofony, domofony

3. Architektura i Budownictwo

projekty indywidualne architektoniczno-budowlane, projekty branżowe
– adaptacje projektów typowych, projektów gotowych, projektów z katalogów
projekty gotowe budownictwa rolniczego, przemysłowego oraz -jedno i -wielorodzinnego
– projekty zagospodarowania terenu (PZT)
– projekty rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobów użytkowania budynków istniejących
– opracowania projektów konstrukcji, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich specjalnościach
inwentaryzacje budowlane
– opracowania dokumentacji projektowej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami ze służbami sanitarnymi, bhp oraz zabezpieczeń przeciw pożarowych
– projekty elewacji, dociepleń, zmiany otworów drzwiowych okiennych i innych
– projekty ogrodów
– projekty utwardzeń
– projekty drogowe wraz z projektami zjazdów (indywidualny i publiczny)
– projekty ogrodzeń

4. Wykonujemy pełną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wymagane Prawem Budowlanym uzgodnienia i pozwolenia do projektu, dobrane w zależności od inwestycji m.in.:

– Przygotowanie dokumentacji do wydania Dezycji o Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)
– Wyrys i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
– Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
– Uzgodnienia BHP (z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy), Opinia rzeczoznawcy d/s BHP
– Opinia rzeczoznawcy d/s higieniczno-sanitarnych
– Uzgodnienia ppoż (z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych), Opina rzeczoznawcy d/s p. pożarowych
– Uzgodnienie projektu z Wydziałem Ochrony Środowiska
– uzgodnienia SANEPID (bezpośrednio ze stacją epidemiologiczną lub rzeczoznawcą)
– Uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich (ZDW), Zarządem Dróg i Transportu (ZDiT)
– Uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytków
– Uzgodnienia i warunki w MSG (Mazowiecka Spółka Gazownictwa), ZE (Zakład Energetyczny), ZG (Zakład Gazowniczy), ZWiK (Zakład Wodociągów i Kanalizacji), MPWIK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), ZDiT (Zarząd Dróg i Transportu), ZIKIT (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu), PGE (Polska Grupa Energetyczna)
– Uzgodnienie projektu w Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) lub czasem nazywany w skrócie ZUD
– decyzje o warunkach zabudowy
– decyzje środowiskowe
– decyzje o pozwoleniu na budowę
– decyzje zamienne
– pozwolenia na użytkowanie, oddanie do użytkowania
– zgłoszenia budowlane, obiekty bez pozwolenia na budowę
– i inne wymagane prawem…

5. Inne opracowania

6. Sprawy nietypowe (branża budowlana)

– samowole budowlane
– rzeczoznawcy do spraw budowlanych, opinie, uzgodnienia, inne
doradztwo budowlane, architektoniczne, specjalistyczne, techniczne
– legalizacje

7. Energetyka, Odnawialne Źródła Energii, Ochrona Środowiska

– analizy rynku
– analizy dostępności / jakości zasobów
– studia wykonalności
– analizy opłacalności inwestycji
– analizy ekonomiczno – finansowe
– raporty oddziaływania na środowisko
– wsparcie przy pozyskiwaniu pozwoleń

8. Dodatkowe usługi

– detale budowlane, architektoniczne 2D i 3D,
– usługi BIM
– projekty graficzne
– rysunki techniczne 2D i 3D, rzuty, przekroje, rysunki pomocnicze i odręczne,
– fotografia architektoniczna

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu.

Projekty domów

Zobacz projekty typowe
Zobacz projekty indywidualne

Cenniki

cennik projekty budowlane
cennik strony internetowe
kalkulator świadectwa energetyczne
kalkulator projektowana charaktersytyka energetyczna