Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Cennik usług – projektowanie

Poniżej odnajdą Państwo szczegółowy cennik prac związanych z adaptacją projektów gotowych (typowych) wraz z cenami za przykładowe zmiany w projekcie oraz usługą formalno – prawną (administracyjną).


CENNIK PRAC ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJĄ PROJEKTU GOTOWEGO
(PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO)

WARIANT PODSTAWOWY 1250,00 zł z VAT
Adaptacja projektu domu jednorodzinnego powtarzalnego, typowego
(dla części obowiązkowej: architektura i konstrukcja)

W ramach tej usługi biuro projektów:

 • dostosuje zakupiony projekt do otrzymanej od Urzędu Miasta lub Gminy decyzji o Warunkach Zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • przeanalizuje i dostosuje zakupiony projekt gotowy do stref obciążeń konstrukcyjnych,
 • sporządzi projekt zagospodarowania terenu (działki) na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych,
 • przejmie na siebie funkcję głównego projektanta obiektu,
 • sporządzimy informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,
 • adaptacji podlega architektura oraz konstrukcja

WARIANT ROZSZERZONY 1950,00 zł z VAT
Adaptacja projektu domu jednorodzinnego powtarzalnego, typowego (dla cześć obowiązkowej: architektura i konstrukcja wraz z branżami: wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, elektrycznymi, teletechnicznymi)
W ramach tej usługi biuro projektów:

 • dostosuje zakupiony projekt do otrzymanej od Urzędu Miasta lub Gminy decyzji o Warunkach Zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • przeanalizuje i dostosuje zakupiony projekt gotowy do stref obciążeń konstrukcyjnych,
 • sporządzi projekt zagospodarowania terenu (działki) na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych,
 • przejmie na siebie funkcję głównego projektanta obiektu,
 • sporządzimy informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,
 • adaptacji podlega architektura oraz konstrukcja wraz ze schematami instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, gazowymi.

CENNIK PRAC ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJĄ PROJEKTU GOTOWEGO
(PROJEKT GARAŻU)

* adaptacja projektu garażu typowego (dla części obowiązkowej: architektura i konstrukcja) – 600,00 zł z VAT
W ramach tej usługi Biuro projektów GEP:

 • dostosuje zakupiony projekt do otrzymanej od Urzędu Miasta lub Gminy decyzji o Warunkach Zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • przeanalizuje i dostosuje zakupiony projekt gotowy do stref obciążeń konstrukcyjnych,
 • sporządzi projekt zagospodarowania terenu (działki) na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych,
 • przejmie na siebie funkcję głównego projektanta obiektu,
 • sporządzimy informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,
 • adaptacji podlega architektura oraz konstrukcja

* adaptacja projektu garażu typowego (dla części obowiązkowej: architektura, konstrukcja wraz z instalacjami elektrycznymi) – 730,00 zł z VAT
W ramach tej usługi Biuro projektów GEP:

 • dostosuje zakupiony projekt do otrzymanej od Urzędu Miasta lub Gminy decyzji o Warunkach Zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • przeanalizuje i dostosuje zakupiony projekt gotowy do stref obciążeń konstrukcyjnych,
 • sporządzi projekt zagospodarowania terenu (działki) na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych,
 • przejmie na siebie funkcję głównego projektanta obiektu,
 • sporządzimy informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,
 • adaptacji podlega architektura, konstrukcja wraz z instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi.

CENNIK PRZYKŁADOWYCH ZMIAN W PROJEKTACH GOTOWYCH (TYPOWYCH)

 • doprojektowanie piwnic do projektu typowego – 615,00 zł z VAT
 • likwidacja piwnicy – 350,00 zł z VAT
 • doprojektowanie do projektu gotowego poddasza (bez ingerencji w konstrukcję dachu) – 800,00 zł z VAT
 • przeprojektowanie ściany kolankowej – 400,00 zł z VAT
 • zmiana technologii wykonywania stropów – 250,00 zł z VAT
 • przeprojektowanie stropów – 650,00 zł z VAT
 • zmiana technologii realizacji ścian (nie dotyczy zmian na beton komórkowy) – 400,00 zł z VAT
 • podniesienie lub obniżenie budynku w stosunku do otaczającego terenu – 300,00 zł z VAT
 • doprojektowanie lub likwidacja(przeprojektowanie) komina lub kominka (brak ingerencji w konstrukcję dachu) – 250,00 zł z VAT
 • doprojektowanie, przesunięcie lub likwidacja jednego okna (drzwi) – 100,00 zł z VAT
 • zmiana schematów instalacji wewnętrznych – 450,00 zł z VAT

PRZY ZLECENIU WIĘKSZEJ ILOŚCI ZMIAN STOSOWANE SĄ RABATY.

CENNIK INNYCH USŁUG PROJEKTOWYCH
(dla inwestycji pt. realizacja domu jednorodzinnego)

* Projekt przyłącza wody wraz z ich uzgodnieniem z gestorem sieci – 600,00 zł z VAT
W ramach tej usługi Biuro projektów GEP:

 • sporządzi projekt przyłącza wody na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych (długość przyłącza do 10m od granicy działki)
 • sporządzi informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,

* Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z ich uzgodnieniem z gestorem sieci – 600,00 zł z VAT
W ramach tej usługi Biuro projektów GEP:

 • sporządzi projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych (długość przyłącza do 10m od granicy działki)
 • sporządzi informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,

* Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z ich uzgodnieniem z gestorem sieci – 500,00 zł z VAT
W ramach tej usługi Biuro projektów GEP:

 • sporządzi projekt przyłącza kanalizacji deszczowej na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych (długość przyłącza do 10m od granicy działki)
 • sporządzi informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,

* Projekt zbiornika bezodpływowego – 250,00 zł z VAT
W ramach tej usługi Biuro projektów GEP:

 • sporządzi projekt zbiornika bezodpływowego przyłącza kanalizacji deszczowej na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych (długość przyłącza do 10m)
 • sporządzi informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,

* Projekt zjazdu dla domu jednorodzinnego – 600,00 zł z VAT
W ramach tej usługi Biuro projektów GEP:

 • sporządzi projekt zjazdu na działkę. Projekt zostanie wykonany na dostarczonej przez Inwestora mapie do celów projektowych,
 • sporządzi informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • będzie służyć pomocą w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji,

* Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania opinii ZUDP – 450,00 zł z VAT

W ramach tej usługi Biuro projektów GEP:

 • sporządzi projekt niezbędny by złożyć wniosek o uzyskanie opinii ZUDP. Dokumentacja ta zostanie wykonana dla przyłącza: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz energii elektrycznej znajdującej się od skrzynki energetycznej w granicy działki do obiektu.

CENNIK USŁUG FORMALNO – PRAWNYCH. PRZEJĘCIE OBOWIĄZKU UZYSKANIA W PAŃSTWA IMIENIU DOKUMENTÓW ADMINISTRACYJNYCH (dla inwestycji pt. realizacja domu jednorodzinnego)

 • uzyskanie opinii ZUDP – 150,00 zł z VAT
 • złożenie wniosku oraz dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę – 250,00 zł z VAT
 • uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego – 100,00 zł z VAT
 • uzyskanie opinii dotyczącej lokalizacji zajadu – 120,00 zł z VAT
 • uzgodnienie projektu zjazdu – 160,00 zł z VAT
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych wodociągowych
 • 80,00 zł z VAT + 50,00 zł z VAT za uzyskaną opinię
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dla kanalizacji sanitarnej – 80,00 zł z VAT + 50,00 zł z VAT za uzyskaną opinię
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dla kanalizacji deszczowej – 80,00 zł z VAT + 50,00 zł z VAT za uzyskaną opinię
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dot. przyłącza energetycznego – 80,00 zł z VAT + 50,00zł z VAT za uzyskaną opinię
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dot. przyłącza gazowego – 80,00 zł z VAT + 50,00zł z VAT za uzyskaną opinię
 • uzyskanie zgodny na wejście na teren sąsiedni z infrastrukturą techniczną (dot. 1 działki) – 120,00 zł z VAT
 • uzyskanie decyzji odrolnienia gruntów – 100,00 zł z VAT

UWAGA:
Jeśli powyżej nie uwzględniono ceny usługi której Państwo poszukujecie, prosimy o przesłanie zapytania drogą e-mailową, kontakt telefoniczny lub wizytę w naszym Biurze. Dane kontaktowe zostały umieszczone w zakładce Kontakt >>> kliknij