Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

dokumenty – pozwolenie na budowę

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę:

 • wypis z planu miejscowego, a w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy,
 • opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci gazowej,
 • opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci energetycznej,
 • opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci wodociągowej,
 • opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • decyzja lokalizacyjna zjazdu,
 • decyzja odrolnienia gruntów,
 • adaptowany projekt gotowy lub projekt indywidualny (4 egzemplarze)
 • wypełnione oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wypełniony wniosek o pozwoleniu na budowę,
 • inne dokumenty wynikające z usytuowania działki i prawa lokalnego (planu miejscowego/ decyzji o warunkach zabudowy);