Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Szkolenia i Konferencje

Specjalizujemy się w kompleksowej organizacji i obsłudze kongresów, konferencji, szkoleń, seminariów, sympozjów, zjazdów, walnych zgromadzeń i konwencji oraz jubileuszy.

Zapewniamy:
• Wykonanie kosztorysu imprezy, nadzór nad jego realizacją
• Poszukiwanie i wynajem obiektu odpowiedniego dla każdej imprezy
• Wykonanie kosztorysu imprezy, nadzór nad jego realizacją
• Komputerową rejestrację uczestników i ich zamówień
• Gromadzenie abstraktów
• Sesje posterowe
• Wystawy towarzyszące
• Aranżację sal obrad, logistykę konferencyjną, sekretariaty, recepcje
• Wyposażenie techniczne sal obrad w najnowsze urządzenia techniki konferencyjnej
• Rezerwacje hoteli i obiektów, powierzchni, usług towarzyszących
• Organizację pobytu uczestników
• Przyjmowanie wpłat, prowadzenie rachunku imprezy, rozliczanie kosztów
• Rezerwacje transportu: dowóz z hoteli na obrady, transfery z lotniska, transport na imprezy turystyczne, rezerwacje lotnicze, autobusowe, kolejowe – dla grup i indywidualnych uczestników
• Catering: uroczyste kolacje, cocktaile, przerwy kawowe, lunche i piknikowe bufety, etc.
• Imprezy towarzyszące: turystyczne, integracyjne, motywacyjne i artystyczne
• Kreowanie wizerunku, promocja imprezy, organizatora i jego firmy
• Organizowanie konferencji prasowych i kampanii medialnych
• Pozyskiwanie patronatu
• Pozyskiwanie sponsorów