Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

ZUDP

ZUD, właściwie ZUDP to istniejąca w większości starostw powiatowych Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zespół taki zajmuje się koordynowaniem projektów zgłaszanych przez poszczególnych inwestorów i dostawców mediów. Celem tego jest utrzymanie porządku i ewidencjonowanie przebiegu poszczególnych sieci oraz ewentualne korygowanie błędów projektowych. Ponadto uzgodnienie takie potrzebne jest potem zarządcom poszczególnych sieci w trakcie ich budowania.

Uzgodnienia ZUDP – kiedy potrzebne

W przypadku projektów, których wykonanie będzie wymagało przeprojektowania lub poprowadzenia nowych sieci (energetycznych, kanalizacyjnych itp.) potrzebne jest uzgodnienie projektu w ZUDP.

Dokumenty potrzebne do ZUDP

Dokumenty potrzebne do ZUDP są różne w zależności miasta, w którym uzgadniamy projekt, ale podstawowy zestaw dokumentów do uzgognienia obejmuje zwykle:

 1. Wniosek – z określeniem zakresu projektu do uzgodnienia, czyli z wykazem rodzajów sieci oraz urządzeń znajdujących się w projekcie, które chcemy uzgodnić. Ponadto należy oczywiście określić adres inwestycji z podaniem nazwy miejscowości (lub obrębu ewidencyjnego), nazwy gminy, numeru działki, numeru arkusza mapy ewidencyjnej itp.
 2. Wniosek ZUD powinien posiadać również następujące załączniki:
  • 3 egzemplarze projektu wraz opisem technicznym uzgadnianych sieci
  • 1 oryginał mapy do celów projektowych (czasami wystarczy kserokopia takiej mapy, którą urzędnik potwierdzi sobie na miejscu)
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli dla danego terenu nie ma uchwalonego MPZP
  • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci (o te warunki staramy się u zarządców sieci)
  • orientacja położenia projektu oraz sieci w skali 1:5000 lub 1:10000 wraz z określeniem stron świata
  • w razie, gdyby składającym wniosek do ZUD nie był inwestor – należy załączyć upoważnienie od Inwestora (pełnomocnictwo) wraz z dowodem opłaty skarbowej za to upoważnienie