Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Przydatne linki

USTAWODAWSTWO

Ministerstwo Środowiska – http://www.mos.gov.pl
MŚ – akty prawne – http://www.mos.gov.pl/2prawo/a_prawne.shtml
MŚ – prace legislacyjne – http://www.mos.gov.pl/2prawo/prace_legislacyjne/index.shtml
MŚ – wyjaśnienia do przepisów – http://www.mos.gov.pl/2prawo/wyjasnienia/index.shtml
Sejm – wyszukiwarka – http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

DOTACJE / KREDYTY / POŻYCZKI
Dofinansowanie – http://www.parp.gov.pl/
NFOŚiGW – http://www.nfosigw.gov.pl/
WFOŚ – http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/kontakt_odslona.php?id=1035215061
EkoFundusz – http://www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm

GEODEZJA
Lista Geodetów uprawnionych – http://www.gugik.gov.pl/geodezja/uprawnienia-zawodowe/geodeci-uprawnieni
Główny Urząd Geodezji i Kartografii – http://www.gugik.gov.pl/
Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych – http://ekw.ms.gov.pl/
“Geodeta” Miesięcznik – http://geoforum.pl/

ZUDP
Łódź – http://www.log.lodz.pl/modgikwww/pl/BIP/Plikidopobrania.aspx
łódzki wschodni – http://podgik-lodzkiwschodni.pl/
pabianicki – http://podgik.pabianice.pl/

SAMORZĄDY ZAWODOWE

Polska Izba Inżynierów Budownictwa http://www.piib.org.pl/

Okręgowe Izby Budowlane:
Dolnośląska http://www.dos.piib.org.pl/
Kujawsko-Pomorska http://www.kup.piib.org.pl/
Lubelska http://www.lub.piib.org.pl/
Lubuska http://www.lbs.piib.org.pl/
Łódzka http://www.lod.piib.org.pl/
Małopolska http://www.map.piib.org.pl/
Mazowiecka http://www.maz.piib.org.pl/
Opolska http://www.opl.piib.org.pl/
Podkarpacka http://pdk.piib.org.pl/
Podlaska http://www.pdl.piib.org.pl/
Pomorska http://www.pom.piib.org.pl/
Śląska http://slk.piib.org.pl/
Świętokrzyska http://www.swk.piib.org.pl/
Warmińsko-Mazurska http://www.wam.piib.org.pl/
Wielkopolska http://www.wkp.piib.org.pl/
Zachodniopomorska http://www.zap.piib.org.pl/


Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.izbaarchitektow.pl/

Okręgowe Izby:
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów http://www.izbaarchitektow.wroc.pl/
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów http://kpoia.iarp.pl
Lubelska Okręgowa Izba Architektów http://lubelska.iarp.pl
Lubuska Okręgowa Izba Architektów http://lubuska.iarp.pl
Łódzka Okręgowa Izba Architektów http://lodzka.iarp.pl
Małopolska Okręgowa Izba Architektów http://malopolska.iarp.pl
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów http://mazowiecka.iarp.pl
Opolska Okręgowa Izba Architektów http://izbaarchitektow.opole.pl
Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów http://podkarpacka.iarp.pl
Podlaska Okręgowa Izba Architektów http://podlaska.iarp.pl
Pomorska Okręgowa Izba Architektów http://pomorska.iarp.pl
Śląska Okręgowa Izba Architektów http://slaska.iarp.pl
Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów http://swietokrzyska.iarp.pl
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów http://wm.iarp.pl
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów http://wielkopolska.iarp.pl
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów http://zachodniopomorska.iarp.pl

Krajowa Izba Urbanistów: http://izbaurbanistow.pl/

Okręgowe Izby:
Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu www.zoiu.pl
Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Gdańsku www.poiu.pl
Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie www.waoiu.pl
Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach www.oiu.katowice.pl

LEGENDA
MŚ  —  Ministerstwo Środowiska
NFOŚiGW  —  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚ  —  Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska
GIOŚ  —  Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska
WIOŚ  —  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

PROGRAMY
Program do transformacji współrzędnych – Program do transformacji współrzędnych

PEŁNOMOCNICTWO – NR KONT
powiat łódzki wschodni – łódzki wschodni
powiat brzeziny – m. Brzeziny

INNE

Baza planów zagospodarowania przestrzennego
Sam zaprojektuj swój dom!