Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Zespół

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nasi pracownicy/współpracownicy posiadają kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, to znaczy odpowiednie uprawnienia budowlane, regulowane Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. z późniejszymi zmianami, w następujących specjalnościach:

 • Instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
 • Instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
 • Konstrukcyjno – budowlanej – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
 • Architektonicznej – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE
Nasi pracownicy/współpracownicy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne w związku z wymogiem posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zatrudnione na stanowiskach przy dozorze i eksploatacji. Uprawnienia wymagane są na podstawie:
1. „Prawa Energetycznego” z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 54 z 04.06.1997 r.
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59 z 1998 r.).

Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne:

 • Grupa 1 – “elektryczna” E i D do 110kV + pomiary – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi.
 • Grupa 2 – “cieplne” E i D – Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami cieplnymi i energetycznymi.

CERTYFIKATY

 • Certyfikat AutoCad 2011 na poziomie Advanced
 • Monter instalacji solarnych
 • Monter instalacji światłowodowych
 • Certyfikat z zakresu obsługi spawarek światłowodowych FUJIKURA
 • Książka Spawacza + uprawnienia spawalnicze TIG, MAG, MIG

SZKOLENIA

 • Program CADvent
 • Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Równoważenie i Regulacja hydrauliczna – teoria i praktyka – TA HYDRONICS – T&A, Heimeier, Pneumatex
 • Szkolenia z oprogramowania Autodesk: Revit MEP, Navisworks,

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

 • Nr uprawnienia: MTBiGM/ŚE/2772/2012

e saviez-vous ? Le viagra a fêté ses vingt ans en 2018. Cette petite pilule bleue a été mise au point par le laboratoire Pfizer, qui a découvert ses propriétés par hasard, alors qu’il cherchait un moyen de soigner les angines. Le prix du viagra est dissuasif, et le fait de devoir passer par un médecin peut aussi détourner les potentiels acheteurs. Cependant, il est possible d’en trouver sur internet directement. Vous devez vérifier qu’il s’agit bien d’une pharmacie agréée et répondre à un formulaire médical avant de poursuivre votre achat. En effet, aller à des pharmacies agréées proposent de vous vendre la petite pilule bleue en ligne. C’est un moyen détourné de recevoir votre Viagra sans ordonnance médicale mais avec l’avis d’un professionnel de santé.