Scroll to top
© 2020, Design by instalacje budowlane
Share

Zespół

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nasi pracownicy/współpracownicy posiadają kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, to znaczy odpowiednie uprawnienia budowlane, regulowane Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. z późniejszymi zmianami, w następujących specjalnościach:

 • Instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
 • Instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
 • Konstrukcyjno – budowlanej – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
 • Architektonicznej – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE
Nasi pracownicy/współpracownicy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne w związku z wymogiem posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zatrudnione na stanowiskach przy dozorze i eksploatacji. Uprawnienia wymagane są na podstawie:
1. „Prawa Energetycznego” z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 54 z 04.06.1997 r.
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59 z 1998 r.).

Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne:

 • Grupa 1 – “elektryczna” E i D do 110kV + pomiary – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi.
 • Grupa 2 – “cieplne” E i D – Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami cieplnymi i energetycznymi.

CERTYFIKATY

 • Certyfikat AutoCad 2011 na poziomie Advanced
 • Monter instalacji solarnych
 • Monter instalacji światłowodowych
 • Certyfikat z zakresu obsługi spawarek światłowodowych FUJIKURA
 • Książka Spawacza + uprawnienia spawalnicze TIG, MAG, MIG

SZKOLENIA

 • Program CADvent
 • Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Równoważenie i Regulacja hydrauliczna – teoria i praktyka – TA HYDRONICS – T&A, Heimeier, Pneumatex
 • Szkolenia z oprogramowania Autodesk: Revit MEP, Navisworks,

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

 • Nr uprawnienia: MTBiGM/ŚE/2772/2012