Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

mapa do celów projektowych

Jest to mapa zasadnicza do celów projektowych. Mapa, na której to architekt wykonuje/ wkreśla projekt zagospodarowania terenu. Wykonuje się ją w sali 1: 500 i jest wymagana Prawem Budowlanym i powinna być złożona wraz ze wnioskiem o pozwolenie na budowę. Mapę taką najczęściej zlecamy geodecie lub pozostawiamy ją w gestii do załatwienia projektantowi/ architektowi.

Mapa zasadnicza, zgodnie z art.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

A zatem z mapy dowiemy się o:
• ewidencji gruntów i budynków (katastrze),
• zagospodarowaniu terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej),
• podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu),
• oraz o ukształtowaniu terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu).

Kto potrzebuje mapy do celów projektowych?
Mapa do celów projektowych potrzebuje ten kto planuje budowę obiektu wymagającego uzyskania pozwolenie na budowę. Mapy takie obejmują swoim zasięgiem teren (działkę) na której ma powstać w przyszłości obiekt oraz najbliższy teren wokół działki w pasie nie mniejszym niż 30m. Zazwyczaj jest to do 50m wokół, ale jeśli wymagane są informacje o różnego rodzaju mediach (woda, gaz, elektryczność) a w pobliżu działki nie istnieją takie, należy dokonać pomiaru większego terenu. Wymaga tego później proces projektowania, w trakcie którego trzeba uwzględnić doprowadzenie mediów do przyszłej nieruchomości.

Ile trwa wykonanie mapy do celów projektowych?
Zazwyczaj jest to kwestia 14 dni od momentu złożenia zlecenia. Czasami trzeba doliczyć czas na niezbędne ustalenia z zarządcami sieci mediów jeśli istnieją trudności ze zlokalizowaniem urządzeń, które muszą być pokazane na mapie.
Po dokonaniu fizycznego pomiaru w terenie gotowe opracowanie musi zostać wprowadzone do bazy danych, prowadzonej przez jednostkę lokalnego samorządu. W zależności od ilości danych na mapie może to potrwać kilka do kilkunastu dni.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?
Mapa do celów projektowych zachowuje swoją ważność przez okres dwóch lat. W nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy warunki w terenie znacznie odbiegają od pokazanych na mapie, w interesie inwestora leży uaktualnienie mapy aby uniknąć problemów w dalszych etapach inwestycji.