Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Projekt organizacji ruchu

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem projektów:

I. Stałej organizacji ruchu:

 • na potrzeby nowo wybudowanej drogi
 • na potrzeby planowanej przebudowy drogi
 • na posadowienie znaków pionowych np. informacyjnych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych, i innych lub poziomych w ciągu istniejącej drogi
 • dotyczące umieszczenia reklamy, znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym
 • dla obiektów i miejsc obsługi podróżnych (znaki informacyjne)
 • dla obiektów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej
 • dla dróg wewnętrznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu
 • dla osiedli mieszkaniowych
 • dla centrów handlowych, galerii handlowych i parków handlowych
 • dla parkingów publicznych oraz komercyjnych
 • wiele innych projektów, na życzenie Klienta

II. Tymczasowej organizacji ruchu

 • na czas przebudowy drogi
 • na czas prowadzenia robót drogowych
 • na czas budowy, remontu, przebudowy obiektów zlokalizowanych w pasie drogi publicznej lub w jej pobliżu
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego pod stoisko handlowe
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego na lokalizację całorocznego ogródka gastronomicznego lub sezonowego ogródka gastronomicznego w pasie drogowym
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego na lokalizację kiosku handlowego
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu lokalizacji stoiska bazarowego
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu lokalizacji stoiska sezonowego sprzedaży warzyw i owoców
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zorganizowania imprezy, wystawy, zdjęć do filmu
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zajęcia parkingu lub zajęcia poszczególnych miejsc parkingowych
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zlokalizowania, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 • na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu obsługi użytkowników ruchu drogowego
 • wiele innych projektów, na życzenie Klienta

_____________________________
Sporządzane projekty tymczasowej organizacji ruchu oraz projekty stałej organizacji ruchu spełniają wymogi nastepujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997.98 602 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985.14. 60 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002.170.1393 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003.220.2181 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003.77.729 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004.140.1481 ze zm.)