Scroll to top
© 2018, Design by PROJEKTY HVAC
Share

Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze są to zespoły technicznych urządzeń służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców,za pośrednictwem czynnika termodynamicznego.