Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze są to zespoły technicznych urządzeń służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców,za pośrednictwem czynnika termodynamicznego.

1 comment

  1. […] ciepłownie, kotrłownie) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego. Sieć ciepłownicza powinna się […]