Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Instalacje przeciwpożarowe

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych ściśle wiąże się z dwiema pokrewnymi branżami tj: wentylacją oraz instalacją zimnej wody.

W budynkach, gdzie wymagane są wodne urządzenia gaśnicze wraz z instalacją wody zimnej projektowana jest instalacja ppoż. wodna. W zależności od wymagań dobierane są hydranty wewnętrzne, nawodnione piony przeciwpożarowe, hydranty zewnętrzne lub instalacje tryskaczowe.
Przy większych inwestycjach projekt instalacji ppoż. obejmuje osobne opracowanie zawierające dobór urządzeń gaśniczych, średnic działek rozprowadzających wodę do gaszenia, zbiorników do gromadzenia wody przeciwpożarowej oraz hydroforni przeciwpożarowych. Są to często bardzo skomplikowane układy wymagające wielu obliczeń hydraulicznych i sporządzenia szczegółowych rysunków technicznych. Ważne jest aby przy pracach projektowych ściśle współpracować z architektem budynku, tak aby znaleźć odpowiednią lokalizację dla zbiorników, hydroforni oraz skrzynek hydrantowych.

Przy projektowaniu instalacji wentylacji dla budynków pojawiają się problemy ich oddymiania na wypadek pożaru. Samo pojęcie oddymiania jest ściśle związane z rodzajem budynku. Projekty instalacji oddymiania pojawiają się przy zetknięciu z budynkami wysokimi oraz wysokościowymi. W budynkach niskich stykamy się z oddymianiem klatek schodowych oraz korytarzy ze względu na zapewnienie odpowiedniej drogi ewakuacji. Przy projektowaniu wentylacji bytowej dla dużych garaży podziemnych oddymianie występuje zawsze ze względu na obligujące zapisy w rozporządzeniach i obowiązujących normach.

Projekty instalacji wentylacji oddymiającej są ściśle powiązane z wentylacją bytową budynku, stąd najczęściej zamyka się je w jednym wspólnym opracowaniu.

Decydując się na podjęcie zlecenia zaprojektowania instalacji wod-kan oraz instalacji wentylacji dla budynku jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemami instalacji przeciwpożarowych na bazie zdobytego do tej pory doświadczenia.