Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

ogrzewanie

Ogrzewanie

Ogrzewanie (ogrzewnictwo) ma na celu utrzymanie właściwej temperatury dla uzyskania odpowiednich warunków dobrego samopoczucia (tzw. komfortu cieplnego) względnie odpowiedniej temperatury wynikającej z przeznaczenia pomieszczenia (np. łazienka, garaż, pokój dzienny, biuro).

Zapraszamy do artykułów z tematyki Ogrzewania. Lista / tytuły wraz z krótką zajawką znajdują się poniżej:

dopuszczalne wartości współczynnika U

Każda przegroda budowlana, okno czy drzwi charakteryzuje się określonym współczynnikiem przenikania ciepła U. Prezentujemy wybrane wartości, w odniesieniu do budynków jednorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej. Znajomość wymaganego parametru U ...

koszty ogrzewania

Rachunek kosztów: Można przyjąć, że nowy dom potrzebuje ok. 100 kWh/m2rok na każdy 1 m2 powierzchni ogrzewanej. Przy średniorocznej sprawności standardowego kotła grzewczego na poziomie 90%, uzyskujemy wartość 100 / 0,9 = 111,1 kWh/m2rok. Właśnie 111,1 kWh ro...

moc grzejników - dobór szacunkowy

Moc cieplną grzejników C.O. (centralnego ogrzewania) wyraża się w watach [W] . Istnieją różne metody obliczania mocy. Dobrze dobrany grzejnik powinien pokryć straty ciepła pomieszczenia, a więc powodować, aby dostarczona ilość ciepła pozwoliła na utrzymanie ...

słownik podstawowych pojęć w OZE

biogaz – gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów; biogaz rolniczy – gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów uboc...

Wiedza o ogrzewnictwie

W celu zapoznania się z innymi artykułami na temat instalacji, budownictwa, architektury, procesu oraz prawa budowlanego zapraszamy do głównej kategorii Artykułyinformacje o budowie na naszej stronie. Jednocześnie warto śledzić i czytać nasz blog budowlany.

Ogrzewnictwo i inne instalacje budowlane

teraz