Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

mapa geologiczna Polski

W budowie geologicznej Polski występują wszystkie struktury geologiczne Europy. Wody podziemne w Polsce występują w luźnych skałach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w skałach litych jako wody szczelinowe i miejscami krasowe.

Mapa żródło: Państwowy Instytut Geologiczny