Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę instalacji porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle węzeł cieplny / kocioł stanowił będzie serce układu grzewczego.

Węzeł cieplny
to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego.

1 comment

  1. […] kotłownie i węzły cieplne jesteśmy bardzo ograniczeni szeregiem obowiązujących przepisów. Kotłownia powinna być […]