Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Operaty wodno-prawne

Opracowujemy operaty wodno-prawne w pełnym zakresie tj.:
– odprowadzenie wód opadowych do jezior, rzek, rowów oraz do gruntu
– umieszczenie urządzenia wodnego
– pobór oraz eksploatację studni głębinowych

Operat wodno-prawny zawiera następujące elementy:
– opis w języku nietechnicznym
– opis techniczny wraz z rozwiązaniem projektowym
projekt zagospodarowania terenu
– rysunki szczegółowe odprowadzenia wód deszczowych lub urządzeń wodnych
– zgody właścicieli działek, w których zlokalizowane miejsce zrzutu wód opadowych lub urządzenia wodne