Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa

  • projekt zjazdu z drogi publicznej,
  • projekt przebudowy, budowy, remontów dróg i ulic,
  • projekt budowy chodników i ścieżek rowerowych,
  • projekt budowy parkingów,
  • rozwiązania komunikacyjne dla inwestycji prywatnych.

Wykonujemy projekty zjazdów na posesje prywatne i lokale użytkowe z dróg publicznych, w tym ulic miast, dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Aby sprawnie i szybko opracować dokumentację wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń przetebne są następujące materiały:

  • plan zagospodarowania działki pokazujący lokalizację obiektu,
  • mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę obejmująca drogę i lokalizację zjazdu,
  • wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania przestrzennego (MPZP) bądź warunki zabudowy (W-Z) w zakresie obsługi komunikacyjnej określającej dostępność do posesji z drogi publicznej,
  • decyzję o lokalizacji zjazdu bądź jego przebudowie wydaną przez Zarządcę Drogi określającą warunki techniczne wykonania zjazdu.

Artykuł Budowa_zjazdow w formacie PDF:

wstęp:

Realizacja inwestycji budowlanych, niezależnie od rozmiarów planowanego przedsięwzięcia, wiąże się najczęściej z koniecznością budowy prowadzącego do nieruchomości zjazdu z drogi publicznej. Budowa zjazdów wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń i spełnieniem formalności, które należy załatwić przed rozpoczęciem inwestycji.