Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Cennik usług


Cena usługi doradczej zależy od wielu czynników, duży wpływ na cenę ma orientacja klienta w planowanej działalności, znajomość konkurencji, a także oczekiwany czas realizacji zlecenia. Poniższe ceny mają charakter orientacyjny i nie należy ich traktować jako oferty handlowej.

Lp. Nazwa Koszt (netto) Uwagi
1 Konsultacje indywidualne 100 PLN / godzinę *wyjaśnienie poniżej
2 Konsultacje całodniowe 300 PLN / dzień *wyjaśnienie poniżej
3 Analiza inwestycji oraz wybór programu 100 PLN / sztukę *wyjaśnienie poniżej

Dotyczy osób, które planują otworzyć własną firmę

4 Analiza inwestycji oraz wybór programu 150 PLN / sztukę *wyjaśnienie poniżej

Dotyczy firm z sektora MŚP

5 Opracowanie dokumentacji dla Urzędu Pracy dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą 400 PLN
6 Opracowanie dokumentacji konkursowej pod działanie 6.2 PO KL dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą 1 500 PLN
7 Opracowanie dokumentacji konkursowej

dotyczy:

– Regionalnych Programów Operacyjnych dla MŚP na inwestycje i na szkolenia

– Krajowych Programów Operacyjnych dla MŚP

Do uzgodnienia Kwota ta jest uzależniona od kilku czynników, stąd też nie da się jej podać wprost
8 Opracowanie dokumentacji konkursowej

dotyczy:

– Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. działanie 8.1.1, 2.1.1, 9.5, 6.1.1 i inne)

Do uzgodnienia W ramach konkursów szkoleniowych nie wykluczamy współpracy na zasadzie współrealizacji projektu.

UWAGA:

W ramach projektów szkoleniowych jest 100% dofinansowania.

*do każdej podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%)

Konsultacje indywidualne – bezpośrednie spotkanie

– Podczas konsultacji otrzymasz informację na temat: dostępnych programów pomocowych, możliwości pozyskania wsparcia na realizację zaplanowanych działań, procedur aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.

Po odbyciu konsultacji, otrzymasz (w formie drukowanej, bądź w formie elektronicznej) krótki raport zawierający informacje oraz ustalenia wynikające z przebiegu rozmowy.

Konsultacje całodniowe – forma taka sama jak przy konsultacjach indywidualnych.

– spotkanie trwać może maksymalnie 6 godzin

Analiza inwestycji oraz wybór programu – polega na przeprowadzeniu analizy planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia.

Analiza może dotyczyć zakresu inwestycji lub szkoleń wraz z budżetem i harmonogramem.

Dodatkowo, każdy weryfikowany element projektu, opatrzony zostanie komentarzem eksperta zawierającym praktyczne wskazówki, służące podwyższeniu potencjalnej oceny lub zwiększeniu wartości dofinansowania.

Powyższy raport (sporządzony w formie elektronicznej lub drukowanej) stanowi często niezbędną pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie planów rozwojowych przedsiębiorstwa.

UWAGI:

1. Jeżeli po konsultacjach lub analizie, Zamawiający podejmie współpracę, kwota za konsultację zostanie wliczona na poczet projektu.

2. W przypadku odrzucenia projektu ze względu na zaistniałe błędy formalne otrzymasz zwrot wpłaconego wynagrodzenia – jest to zawarte w umowie, którą podpisujesz.

3. Tworzenie dokumentacji aplikacyjnej wymaga również Państwa zaangażowania oraz dostarczenia naszej firmie niezbędnych informacji wynikłych w trakcie współpracy. Nikt inny nie zna tak dobrze planowanego przedsięwzięcia, jak Inwestor.