Scroll to top
© 2020, Design by instalacje budowlane
Share

Cennik usług


Cena usługi doradczej zależy od wielu czynników, duży wpływ na cenę ma orientacja klienta w planowanej działalności, znajomość konkurencji, a także oczekiwany czas realizacji zlecenia. Poniższe ceny mają charakter orientacyjny i nie należy ich traktować jako oferty handlowej.

Lp. Nazwa Koszt (netto) Uwagi
1Konsultacje indywidualne100 PLN / godzinę*wyjaśnienie poniżej
2Konsultacje całodniowe300 PLN / dzień*wyjaśnienie poniżej
3Analiza inwestycji oraz wybór programu100 PLN / sztukę*wyjaśnienie poniżej

Dotyczy osób, które planują otworzyć własną firmę

4Analiza inwestycji oraz wybór programu150 PLN / sztukę*wyjaśnienie poniżej

Dotyczy firm z sektora MŚP

5Opracowanie dokumentacji dla Urzędu Pracy dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą400 PLN
6Opracowanie dokumentacji konkursowej pod działanie 6.2 PO KL dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą1 500 PLN
7Opracowanie dokumentacji konkursowej

dotyczy:

– Regionalnych Programów Operacyjnych dla MŚP na inwestycje i na szkolenia

– Krajowych Programów Operacyjnych dla MŚP

Do uzgodnieniaKwota ta jest uzależniona od kilku czynników, stąd też nie da się jej podać wprost
8Opracowanie dokumentacji konkursowej

dotyczy:

– Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. działanie 8.1.1, 2.1.1, 9.5, 6.1.1 i inne)

Do uzgodnieniaW ramach konkursów szkoleniowych nie wykluczamy współpracy na zasadzie współrealizacji projektu.

UWAGA:

W ramach projektów szkoleniowych jest 100% dofinansowania.

*do każdej podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%)

Konsultacje indywidualne – bezpośrednie spotkanie

– Podczas konsultacji otrzymasz informację na temat: dostępnych programów pomocowych, możliwości pozyskania wsparcia na realizację zaplanowanych działań, procedur aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.

Po odbyciu konsultacji, otrzymasz (w formie drukowanej, bądź w formie elektronicznej) krótki raport zawierający informacje oraz ustalenia wynikające z przebiegu rozmowy.

Konsultacje całodniowe – forma taka sama jak przy konsultacjach indywidualnych.

– spotkanie trwać może maksymalnie 6 godzin

Analiza inwestycji oraz wybór programu – polega na przeprowadzeniu analizy planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia.

Analiza może dotyczyć zakresu inwestycji lub szkoleń wraz z budżetem i harmonogramem.

Dodatkowo, każdy weryfikowany element projektu, opatrzony zostanie komentarzem eksperta zawierającym praktyczne wskazówki, służące podwyższeniu potencjalnej oceny lub zwiększeniu wartości dofinansowania.

Powyższy raport (sporządzony w formie elektronicznej lub drukowanej) stanowi często niezbędną pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie planów rozwojowych przedsiębiorstwa.

UWAGI:

1. Jeżeli po konsultacjach lub analizie, Zamawiający podejmie współpracę, kwota za konsultację zostanie wliczona na poczet projektu.

2. W przypadku odrzucenia projektu ze względu na zaistniałe błędy formalne otrzymasz zwrot wpłaconego wynagrodzenia – jest to zawarte w umowie, którą podpisujesz.

3. Tworzenie dokumentacji aplikacyjnej wymaga również Państwa zaangażowania oraz dostarczenia naszej firmie niezbędnych informacji wynikłych w trakcie współpracy. Nikt inny nie zna tak dobrze planowanego przedsięwzięcia, jak Inwestor.