Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Instalacje i sieci kanalizacyjne

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych        z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika po uprzednim oczyszczaniu . Instalację kanalizacyjną można podzielić na zewnętrzną, wewnętrzną . Podział jest istotny przy doborze materiału instalacyjnego ponieważ       nie każdy materiał sprawdzający się wewnątrz nadaje się do stworzenia instalacji zewnętrznej.
Granicą między instalacją wewnętrzną a zewnętrzną jest tzw. czyszczak główny .           Jest to kształtka umieszczona na przewodzie kanalizacyjnym, która pozwala na jego badanie.
Instalacja kanalizacyjna składa się z poziomów nachylonych pod pewnym kątem. Poziomy zbierają ścieki z pionów, a te z kolei – z domowych przyborów kanalizacyjnych.