Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja budowlana jest szczegółowym odwzorowaniem stanu istniejącego budynku w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej. Prawo Budowlane nakłada obowiązek sporządzenia inwentaryzacji w następujących przypadkach:
– wymiana konstrukcji domu
– nadbudowa domu
– przebudowa domu
– remont domu

Często przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac projektowych, potrzebujemy znać stan faktyczny terenu lub budynku. Wtedy niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej. Istotą inwentaryzacji jest dokładne zbadanie budynku pod względem jego parametrów użytkowych takich jak wymiary, powierzchnie i wysokości. Bardzo ważne jest, aby inwentaryzacja budowlana była wykonywana rzetelnie i bez uproszczeń. Tylko wtedy możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu stanu budynku lub obiektu.

Standardowa dokumentacja inwentaryzacyjna zawiera: zwymiarowane rysunki rzutów pomieszczeń, przekroje, elewacje oraz dokumentację fotograficzną.

Dokonujemy pomiarów wszelkich obiektów, takich jak:
– domy jednorodzinne, wielorodzinne
– obiekty handlowe, usługowe, sakralne
– hale produkcyjne, obiekty techniczne
– domy przeznaczone na sprzedaż
– inwentaryzacja działki budowlanej i zlokalizowanie na niej zabudowy
– restytucja perspektywiczna – odtwarzanie już nieistniejących budynków na podstawie dokumentacji, opisów, zdjęć oraz pozostałości
– ortogonalna fotografia elewacji budynku – dokładne, z zachowaniem proporcji zdjęcie elewacyjne w wysokiej rozdzielczości (kład)

Zakres inwentaryzacji zależny jest od wymagań i oczekiwań klientów. Zakres prac oraz szczegółowa oferta cenowa każdorazowo omawiana jest z klientem. Zazwyczaj sugerujemy następujące zestawienia:

Dokumentacja rysunkowa:
– rzuty pomieszczeń
– przekroje
– elewacje
– kłady ścian
– rzut dachu
– opis techniczny

Dokumentacja fotograficzna:
– fotografie cyfrowe obiektu na nośniku elektronicznym
– rzut z zaznaczeniem miejsc fotografowanych oraz lokalizacji fotografa
– fotografia architektoniczna na potrzeby prasy, dokumentacji itp.

Dokumentacja inwentaryzacji dostarczana jest zawsze w postaci wydruków ( ilość kopii uzgadniania z klientem indywidualnie ) oraz w postaci cyfrowej w dowolnym formacie (dwg, pdf, jpg, tiff)

Dodatkowo inwentaryzacja może zawierać:
– umiejscowienie mediów (gniazda, przyłącza, itp.)
– bryłe 3D mierzonego obiektu