Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Budownictwo

Budownictwo to dziedzina działalności technicznej obejmująca projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie wznoszenia obiektów budowlanych ich konserwacji i rozbiórki. Najogólniej i pomocniczo dla zrozumienia pojęcia, budownictwo można podzielić na lądowe i wodne. W zależności od zrozumienia i użytych materiałów rozróżnia się:

  • budownictwo drewniane
  • budownictwo ceglane
  • budownictwo kamienne
  • budownictwo betonowe
  • budownictwo stalowe

Projekt konstrukcyjny zawiera:
OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego,

OBLICZENIA STATYCZNE
dotyczą elementów konstrukcyjnych,

SCHEMATY INSTRUKCYJNE
w skali 1:100,

+ DODATKOWO
ZESTAWIENIE STALI,
RYSUNKI WYKONAWCZE elementów i detali konstrukcji w skali 1:20 lub 1:25.