Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Architektura

Projekt architektoniczny zawiera:

OPIS TECHNICZNY
warunki lokalizacji budynku, opis funkcji, zestawienie powierzchni, opis przyjętych technologii i materiałów dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące wykończenia budynku,

RZUTY FUNDAMENTÓW
ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku

RZUTY KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH
rzuty piwnic, parteru, piętra, poddasza – wymiary poziome budynku i wszystkich pomieszczeń i przegród, rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie kominów, przykładowa aranżacja wnętrz, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu

RZUT DACHU
wypośredniczenie i wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych i kominów

PRZEKROJE
rysunki budynku po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach – pokazują wszystkie wymiary pionowe budynku, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku

4 ELEWACJE

+ DODATKOWO
ZESTAWIENIE STOLARKI
ZESTAWIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ
INFORMACJA BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (w czasie budowy domu)