Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

koszty ogrzewania

Rachunek kosztów:

Można przyjąć, że nowy dom potrzebuje ok. 100 kWh/m2rok na każdy 1 m2 powierzchni ogrzewanej. Przy średniorocznej sprawności standardowego kotła grzewczego na poziomie 90%, uzyskujemy wartość 100 / 0,9 = 111,1 kWh/m2rok.
Właśnie 111,1 kWh rocznie na każdy 1 m2 powierzchni ogrzewanej domu musi wytworzyć np. kocioł grzewczy.

Aby obliczyć ile to będzie m3 gazu ziemnego lub litrów oleju opałowego, wystarczy podzielić przez 10, ponieważ wartość opałowa gazu ziemnego wynosi ok. 10 kWh/m3, a oleju opałowego ok. 10 kWh/litr.
Tak więc na każdy 1 m2 powierzchni ogrzewanej budynku należy przewidzieć zużycie 11,1 m3 gazu ziemnego lub 11,1 litra oleju opałowego.

Koszty ogrzewania można szacować na (II połowa 2006 roku) :

– 11,1 m3 gazu x 1,35 PLN/m3 brutto = 15 PLN/m2 rocznie

– 11,1 litra oleju opałowego x 2,75 PLN/l brutto = 30 PLN/m2 rocznie

Teraz wystarczy pomnożyć koszty jednostkowe przez powierzchnię domu by uzyskać całkowite szacunkowe koszty ogrzewania. Należy też uwzględnić dodatkowo podgrzewanie wody użytkowej, które zazwyczaj w budynkach jednorodzinnych wynosi ok. 300 m3 gazu ziemnego lub 300 litrów oleju opałowego rocznie.
Dla uproszczenia można uszeregować źródła ogrzewania od najdroższego do najtańszego:

  • prąd elektryczny
  • prąd elektryczny dwutaryfowy (50/50%)
  • gaz płynny
  • olej opałowy
  • prąd elektryczny II taryfa
  • sieć cieplna
  • gaz ziemny
  • węgiel
  • pompa ciepła.

UWAGA:

1) ceny w/w paliw nie są aktualizowane

2) uszeregowanie poszczególnych rodzajów źródeł przedstawione powyżej nie uwzględnia nakładów inwestycyjnych